elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Sobota 13.04.2024

Misja i wizja

Zespół Szkół Publicznych w Białuniu gwarantuje uczniom:

 • poczucie własnej wartości i dumy z osiąganych sukcesów,
 • umiejętność aklimatyzacji w różnych środowiskach,
 • zdolność dostrzegania i akceptowania różnic między ludźmi,
 • wiedzę potrzebną do swobodnego przejścia kolejnych etapów edukacji,
 • przygotowanie do pełnienia różnych ról w społeczeństwie.

 

TA SZKOŁA JEST W SAM RAZ DLA MNIE / EDUKACJA – WIEM, UMIEM, POTRAFIĘ

 • Codziennie aktywnie będę uczestniczyć w lekcjach.
 • Będę więcej wiedzieć i osiągnę sukces.
 • Moim rodzicom będzie zależało na mojej wiedzy i umiejętnościach.
 • Rozwinę swoje zainteresowania.

 

WYCHOWANIE – JESTEM POLAKIEM, DOBRYM CZŁOWIEKIEM

 • Będę umieć żyć w zgodzie z innymi.
 • Będę wiedzieć kogo i kiedy poprosić o pomoc.
 • Będę okazywać szacunek i spotkam się z wzajemnością.
 • Będę zachowywać się kulturalnie.
 • Poznam tradycje szkoły, regionu i kraju.
 • Będę patriotą.

 

OPIEKA – W SZKOLE CZUJĘ SIĘ BEZPIECZNIE

 • Poznam prawa i obowiązki ucznia.
 • W szkole będę czuć się bezpiecznie.
 • Będę zachowywać zasady bezpieczeństwa.
 • Nauczę się prawidłowo reagować w sytuacjach zagrożenia i trudnych.
 • Będę wspierać potrzebujących.

 

ABSOLWENT PRZEDSZKOLA JEST DZIECKIEM

 • szczęśliwym, otwartym, miłym i koleżeńskim; wie, co dobre a co złe; dba o swoje zdrowie, szanuje innych, jest przyjacielem przyrody, jest przygotowany do podjęcia nauki w szkole

 

ABSOLWENT SZKOŁY WYPOSAŻONY JEST W WIEDZĘ

 • która zapewni mu dobry start w kolejnej szkole,

 

JEST CZŁOWIEKIEM

 • mądrym, dobrym, ambitnym i kreatywnym, umiejącym odróżnić dobro od zła i wybrać drogę, która doprowadzi go do celu, nie krzywdząc nikogo.

 

ABSOLWENT SZKOŁY JEST AKTYWNYM OBYWATELEM I POSIADA UMIEJĘTNOŚCI:

 • projektowania i zarządzania własną pracą w sposób zapewniający ciągłą poprawę;
 • prowadzenia ewaluacji własnej pracy;
 • definiowania, badania i rozwiązywania problemów przy pomocy różnych metod i narzędzi;
 • współpracowania z innymi;
 • otwartości na odmienność;
 • sprawnego komunikowania się w różnych formach;
 • znajdowania, analizowania i wykorzystywania informacji.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa w Białuniu
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Administrator
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 10.05.2018
Data udostępnienia informacji: 10.05.2018
Data ostatniej aktualizacji: 10.05.2018
Liczba wyświetleń: 1031
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
10.05.2018
16:00:39
edycja
Administrator
Misja i wizja
10.05.2018
15:58:21
dodanie
Administrator
Misja i wizja